Meer resultaten voor orde van advocaten hasselt

 
 
orde van advocaten hasselt
Orde van Advocaten Balie Hasselt BHL.
Orde van Advocaten Balie Hasselt. Via de site van de Orde van Advocaten bij de Balie van Hasselt krijg je zo veel antwoorden als mogelijk op alle vragen die je hebt over de werking van justitie en hoe jouw advocaat je hierbij kan helpen.
poort
Jeugdrecht 2008-10 Een jeugdadvocaat, wat is dat?
Een stap in de goede richting is ook het meer en meer optreden van vrijwilligers. Een aantal balies vraagt van de advocaten dat zij zich vrijwillig aanmelden om deze specifieke doelgroep bij te staan, dat zij een opleiding tot jeugdadvocaat volgen en dat zij hun minderjarige cliënten systematisch opvolgen. De jeugdpermanenties van Brussel en Antwerpen zijn in die zin al jarenlang vaste waarden. Ook in Turnhout en Leuven is de jeugdpermanentie louter samengesteld uit vrijwilligers. De balies van Hasselt, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Leuven vragen niet dat de aangestelde advocaat de minderjarige opvolgt tot zijn dossier wordt afgesloten.
verhuur
Orde van Advocaten Limburg De sociale kaart.
De Orde van Advocaten van Limburg is de wettelijke beroepsorganisatie van de advocatuur van het gerechtelijk arrondissement Limburg. Balie Limburg verenigt alle advocaten die een kantoor hebben binnen het gerechtelijk arrondissement Limburg. Alles samen zijn er dat een duizendtal. Feitelijke Vereniging zonder Rechtspersoonlijkheid.
bkr
Curtis Advocaten Dienstenwet.
Als advocaten ingeschreven aan de balie van Hasselt zijn Mr. Caroline Curtis en Mr. Selina Viola onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be/Page.aspxgenericid87, alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.
slotenmaker leuven
Hugo Lamon Lamon Law Advocaten Legal advice with a personal touch.
Hij is gewezen bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies en voormalig lid van de Hoge Raad voor de justitie. Hij was ook geruime tijd 1992-2000 praktijkassistent aan het LUC thans Universiteit Hasselt en later lector mediarecht en journalistieke deontologie 2008-2013 aan de Xios-Hogeschool thans Hogeschool PXL. Hij is mede-oprichter van het juridisch vakblad Todays Lawyer. Hij publiceert voornamelijk over economisch recht en deontologie download publicatielijst Hugo LAMON februari 2016, PDF. Hij is de auteur van o.m. de boeken Wegwijzer economisch rechtKnopsPublishing, 2014, m.m.v. Valerie Veldeman, Respectvol procederen Intersentia, 2013, met J. Colaes, De kwaaie tante justitie die Keure, 2008 en De advocaat in de spiegel die Keure, 2004. Hij mengt zich ook regelmatig in het maatschappelijk debat over justitie en schrijft hierover in o.m. Een aantal van zijn columns werden gebundeld in Togapraat Kluwer, 2013, met B. Hugo Lamon is plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt. Publicaties Hugo LAMON februari 2016 PDF. Intellectuele eigendomsrechten en mediarecht. Economisch recht handels en ondernemingsrecht. Over Lamon Law. Het Advocatenkantoor LAMON LAW bestaat uit een team van gepassioneerde advocaten die zich toeleggen op kwaliteitsvolle juridische dienstverlening.
live band inhuren
Advocaat Bert Partoens en Sarah Van Haute Limburg: strafrecht en het strafprocesrecht, Vennootschapsrecht en verenigingsrecht, Handels en economisch recht, Medisch recht.
Medisch recht, Vennootschaps en verenigingsrecht, Handels en economisch recht. Assistent ondernemingsrecht Universiteit Hasselt. Docent Medisch recht Hogeschool PXL. Medewerker Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven. Fiscaal straf recht en vennootschapsrecht, Medisch recht. Strafrecht en strafprocesrecht, Jachtrecht wapenwetgeving. Partoens studeerde in 2002 met grote onderscheiding af als kandidaat en licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorafgaandelijk aan zijn rechtenstudies behaalde hij het diploma van maatschappelijk werker en studeerde hij aan Lancaster University in Groot-Britannië. Na zijn rechtenstudies startte hij zijn stage bij het gerenommeerde advocatenkantoor Linklaters De Bandt te Brussel. Partoens is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. Bert Partoens is verbonden aan de balie van Limburg en zetelde meerdere jaren als verkozen lid van de raad van de orde van advocaten van de balie van Tongeren.
Advokatenkantoor van Hubert Berghs en Roel Driessen advokaten.
Antwerpen in 1975 en sinds 1975 aan de balie te Hasselt. plaatsvervangend vrederechter eerste kanton te Hasselt sedert 1988. stafhouder van de balie te Hasselt van 1992 tot 1994. 15 jaar lid van de raad van de orde van advocaten balie Hasselt.
Jan Swennen Gevaco Advocaten advocatenkantoor te Beringen, Limburg.
Hieronder treft u ook enkele oudere edities aan van onze nieuwsbrief waarbij niet uit te sluiten is dat bepaalde informatie intussen niet meer up-to-date is. Hanteer onderstaande informatie dan ook niet om juridische discussies op te lossen of juridisch standpunt in te nemen. Ons kantoor treft geen enkele aansprakelijkheid in dit verband. Aansprakelijkheids en verzekeringsrecht. Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Huur en onroerend goed. Contactgegevens Paalsesteenweg 81, 3580 Beringen Limburg. 2015 Gevaco Advocaten advocatenkantoor te Beringen, Limburg.
Advocaten erfrecht in Vlaanderen Brussel.
De advocaten die via deze website adverteren zijn gespecialiseerd in hun vakgebied en werken geheel onafhankelijk. Alle Vlaamse advocaten zijn lid van een balie Orde van Advocaten vertegenwoordigd door de Orde van Vlaamse Balies OVB. Zij werken volgens de bepalingen in de Codex Deontologie voor Advocaten download. Pareto Group CVBA. Hoekskensweg 16A, 9290 Berlare. BTW: BE0886.441.626 Contactformulier geen inhoudelijke vragen. Contacteer een regionale. advocaat erfrecht in Antwerpen. advocaat erfrecht in Gent. advocaat erfrecht in Kortrijk. advocaat erfrecht in Brugge. advocaat erfrecht in Oudenaarde. advocaat erfrecht in Dendermonde. advocaat erfrecht in Sint Niklaas. advocaat erfrecht in Hasselt.
Balie Limburg OrdeExpress.
Orde in Actie. Stand van zaken hervorming juridische tweedelijnsbijstand. Hervorming tweedelijnsbijstand: vind hier alle nieuwe documenten vanaf 1 september 2016. Online inschrijving kandidaat-stagiairs. Oproep kandidaat-vaste leden gemengde commissie rechtsbijstandsverzekering GCR. Agenda en commissievergaderingen. OVB-persoverzicht 02/08/2016 01/09/2016. Advocaat in Actie. Stafhouders Vlaamse balies 2016-2017. Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2016-2017. Samenstelling algemene vergadering 2016-2018. Samenstelling raad van bestuur Diplad. Waalse balies: stafhouders en voorzitters Conferenties 2016-2017. VJV organiseert: colloquium stadsgeheim. Kijk uit voor phishing. Belgische RPV-regeling is niet conform het EU recht. Nieuwsbrief Prometheus wetgeving. Nieuwe nummering Codex treedt in werking. Provincie Antwerpen 10. Vanaf 1 september is Vlaanderen een nieuwe balie rijker. De Ordes van Advocaten van Tongeren en Hasselt fuseren tot één balie Limburg.
Over Balie Limburg Balie Limburg.
De vorming van de Orde van Advocaten van Balie van Hasselt kwam er in 1935. Het Gerechtelijk Arrondissement Limburg werd een feit sedert de Wet op de Hertekening van het Gerechtelijk Landschap van 1 december 2013, in voege vanaf 1 april 2014.
Advocaat.be Vlaamse balies Balie Limburg.
Een advocaat raadplegen. Nieuws en standpunten. Nieuws en standpunten. Een advocaat raadplegen. Orde van Advocaten. 011 37 98 82. Daan Van Den Broek. 011 37 98 83. 011 37 98 81. Parklaan 25 bus 9. elke werkdag van 8u30 tot 12u30 en van 14u tot 16u. Bureau voor juridische bijstand BJB. T: 011 37 98 85. F: 011 37 98 84. Gerechtshof Parklaan 25/9 3500 Hasselt.

Contacteer ons