Meer resultaten voor europese subsidies voor ondernemers

 
 
europese subsidies voor ondernemers
subsidies
subsidies
subsidies
Belgische ondernemers blijven positief over toegang tot financiering Febelfin.
Net als in de vorige bevraging percipiëren Belgische KMOs de toegang tot financiering niet als een probleem. België scoort hier beter dan het Europese gemiddelde. Een belangrijke opmerking hierbij is dat de perceptie omtrent de toegang tot financiering stabiliseert bij Belgische ondernemers. Externe bronnen van financiering en de behoeften van KMO's.' Bankgerelateerde producten blijven de meest relevante bronnen van financiering voor KMOs in de eurozone. Bovenaan het lijstje staan de kasfaciliteiten 55% van de ondernemers vindt deze relevant gevolgd door bancaire leningen. Ook leasing en subsidies worden als relevant beschouwd resp.
ondernemers lening
Groene ondernemers in Europa Over VHG Branchevereniging VHG voor ondernemers in het groen.
Subsidiewijzer voor groene projecten. Ondernemers in het groen in Europa. Branchevereniging VHG is aangesloten bij drie Europese branchekoepels. Doel hiervan is de gezamenlijke lobby bij de Europese instellingen in Brussel te voeren, kennis uit te wisselen en gezamenlijke projecten op te starten. Wilt u meer over deze Europese koepels weten, klik dan op een de onderstaande links. Subsidiewijzer voor groene projecten. Voor de leden van de VHG is een subsidiewijzer ontwikkeld met Europese subsidies voor groene projecten.
slotenmaker brugge
Creative Europe Agentschap Innoveren en Ondernemen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning. vlaio-loading-full.
eerstelijnsinformatie over andere Europese fondsen en aanvullende financiering. ondernemingen uit de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. ondersteuning van internationale culturele en creatieve samenwerking. bedrag/steunpercentage varieert per oproep. Wie komt in aanmerking. Wat komt in aanmerking. Coaching en advies. Voor vragen over subsidieaanvragen Cultuur, kan je terecht bij Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk. Voor informatie over Media-subsidieaanvragen, kan je zich tot Joyce Palmers en Delphine Dumon van de Creative Europe Media Desk. Creative Europe Desk Vlaanderen. Afdeling / Dienst. Departement Cultuur, Jeugd en Media. T 02 553 41 07. T 02 553 41 68. T 02 553 06 59. Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten. Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen genieten van belangrijke fiscale voordelen als ze investeren in Europees. Een steunmaatregel van FOD Financiën. Vlaams Audiovisueel Fonds: subsidies voor de film, media en game sector. Het Vlaams audiovisueel fonds VAF wil de onafhankelijke audiovisuele creatie in Vlaanderen stimuleren en ondersteunen via een geïntegreerde aanpak. Een steunmaatregel van Vlaams Audiovisueel Fonds VAF. Coaching en advies. Flanders DC richt zich op ondernemers in spé uit de creatieve sectoren.Zij worden bijgestaan via workshops, individueel advies en coaching.
bullet blender blokker
6 Europese subsidies en regelingen voor ondernemers Ikgastarten.
6 Europese subsidies en regelingen voor ondernemers. In bepaalde sectoren kan het lonend zijn om met je bedrijf of kennisinstelling verder te kijken dan alleen de Nederlandse grens. Zeker wanneer je in internationaal verband werkt aan onderzoek of technologische innovaties, kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van de Europese overheid.
maten wc bril
Krijg ik subsidies? Made in Limburg.
De subsidie bedraagt 50% voor het inkopen van extern strategisch advies en/of 50% van de loonkost bij het aanwerven van een strategisch medewerker. Het steunplafond per advies of aanwerving bedraagt 25.000 euro. Per kalenderjaar kan per KMO tot 50.000 euro subsidie worden bekomen. In de Subsidiedatabank vindt u informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies vindt u hier terug maar ook andere financieringsmogelijkheden en fiscale voordelen zijn in deze databank opgenomen.
vintage eetkamerstoelen marktplaats
Subsidiedatabank voor ondernemers Vlaamse overheid UNIZO.
Home Advies Financiën en belastingen Steunmaatregelen Subsidiedatabank voor ondernemers Vlaamse overheid. Subsidiedatabank voor ondernemers Vlaamse overheid. De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Via deze subsidiedatabank biedt het Vlaams Agentschap Innoveren Ondernemen en het Enterprise Europe Network u basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in deze databank opgenomen.
centrale verwarming antwerpen
Subsidies voor ondernemers.
Bedrijven die al wat langer bestaan kunnen voor subsidies soms terecht bij speciale adviesbureaus. Op het gebied van internationaal ondernemen, innovatie, of Europese subsidies, zijn vaak specialistische adviseurs actief. Subsidies voor ondernemers. Zoek je een lening voor je bedrijf, of wil je zelf investeren in bedrijven uit het mkb?
Subsidie zonnepanelen
Europese subsidies liggen voor het oprapen De Zaak.
Veel ondernemers beperken zich op hun zoektocht naar een kapitaalinvestering nog teveel tot het eigen land. Ook voor het mkb zijn er gunstige subsidieregelingen, waar diverse bedrijven al van hebben geprofiteerd. In het oerwoud van subsidies springen er enkele grote ondersteuningsprogramma's' uit waar ook mkb'ers' veel aan kunnen hebben. Zo is er het programma Horizon 2020, waarmee de Europese Commissie.
lamp
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO Vlaanderen Cultuur.
Specifieke doelstelling 2: Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. Overheidsinstellingen met dienstverlening aan ondernemers.; Actieve betrokkenheid van gemeenten in een project is een vereiste. Investeringsprioriteit 2: Ontwikkeling en uitvoering van nieuwe bedrijfsmodellen voor kmos, met name met het oog op internationalisering. Specifieke doelstelling 1: Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmos verbeteren. Werkgevers en ondernemersorganisaties. Organisaties gespecialiseerd in kennisvalorisatie. Techtransfer offices, innovatiecentra. Investeringsprioriteit 3: Ondersteuning van het vermogen van kmos om deel te nemen aan de processen van groei en innovatie. Specifieke doelstelling 1: Verhogen van het kennispotentieel binnen kmos door inzetten van gespecialiseerd personeel. Overheidsinstellingen die zich bezighouden met het stimuleren van ondernemerschap, kennisinstellingen, sectororganisaties. Specifieke doelstelling 2: Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat. Regionale en lokale overheden. Stakeholderorganisaties uit het middenveld. Financieringsmodaliteit aard van de ondersteuning. Ondersteuning door EFRO Vlaanderen gebeurt uitsluitend via het toekennen van subsidies.
inrichting bestelwagen tweedehands
Waar vind ik startkapitaal als zelfstandige? Incozina.
Op de webpagina van het Agentschap Ondernemen vind je een subsidiedatabank met subsidies én financieringsmaatregelen voor de ondernemer met de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden voor de ondernemers actief in het Vlaamse Gewest. Op deze website vind je heel wat info over subsidies en steunmaatregelen in Brussel.
dakwerker mechelen
Subsidies voor ondernemers Gemeente Grobbendonk.
Subsidies voor ondernemers. Subsidies voor ondernemers. Op de website van de subsidiedatabank voor de ondernemer www.vlaio.be/subsidiedatabank vind je informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies zoals de kmo-portefeuille en de ecologiepremie vind je hier terug.
marketing
EFRO-project Gemeente Boom.
Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en dringen bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's' terug. Zij ondersteunen acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en tewerkstellingscreatie, en het realiseren van de objectieven van de Europa 2020 strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

Contacteer ons