Resultaten voor hulp startende ondernemers

 
 
hulp startende ondernemers
Steunmaatregelen starters KBC Bank Verzekering.
Voor ondernemers die een complexe financiering nodig hebben, helpt FINMIX de zoektocht efficiënter en vlotter te laten verlopen. FINMIX brengt experts van verschillende financieringsinstellingen samen. Brussel en Wallonië. Brussels waarborgfonds voor overheidswaarborg: Het Brussels Waarborgfonds versoepelt de toegang tot bankkredieten voor Brusselse kmos door een aanvullende overheidswaarborg aan te bieden. SOWALFIN: In het Waalse Gewest kun je terecht bij Sowalfin voor achtergestelde leningen en overheidswaarborgen. Europese Investeringsbank: Het financieringsprogramma van de EIB Europese InvesteringsBank is een efficiënte manier om kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen in hun toekomstige ontwikkeling en groei. KBC beschikt over een kredietlijn van de EIB die gebruikt wordt om de kredietverlening aan zelfstandigen, vrije beroepers en ondernemingen te stimuleren. Mijn dossier, waar vind ik hulp?
lening startende onderneming
Subsidies voor startende zelfstandigen Eunomia ondernemingsloket.
Startersaanmoedigingen van de gewestelijke overheden. Ook het Vlaamse Gewest heeft een aantal maatregelen die specifiek voor startende ondernemers zijn bedoeld, zoals o.m.: KMO-portefeuille: is een subsidie-portefeuille die de onderneming kan aanwenden voor opleidingen, algemeen en strategisch ondernemersadvies, advies over innovatie en advies over internationalisering van de onderneming.
lening startende onderneming
Ondernemer worden VDAB.
Heb je geen werk en droom je van een eigen zaak? Een startersadviseur begeleidt je tot aan de opstart van je zaak. Ontvang je een uitkering? Dan kan je een activiteit als zelfstandige in bijberoep doen zonder dat je je uitkering verliest.
geld lenen met uitkering
De Punt Startpunt begeleidt met succes tientallen starters per jaar.
In 2011 creëerden De Punt en Startpunt samen bijna 200 nieuwe jobs. Een kleine 10% daarvan zijn nieuwe zelfstandige ondernemers die met een eigen zaak gestart zijn. Dat dit aandeel van starters elk jaar opnieuw stijgt, heeft vast en zeker met de vele inspanningen van Startpunt te maken! Startpunt ondersteunt reeds sinds 2003 werkzoekenden die dromen van een eigen zaak in hun tocht naar zelfstandig ondernemerschap. Startpunt is eigenlijk een activiteitencoöperatie erkend door de federale overheid en ondersteund door de Vlaamse Minister van Sociale Economie. Naast Startpunt in Oost-Vlaanderen, behoren ook Gusto West-Vlaanderen, Co-Actief Antwerpen, Co Go Vlaams-Brabant en het Ondernemersatelier Limburg tot de koepel van de Vlaamse Activiteitencoöperaties. Onder de vleugels van een activiteitencoöperatie kan de kandidaat-ondernemer zijn/haar project in de realiteit testen en zo ervaren of het mogelijk is om te groeien naar een zelfstandig hoofdberoep. Terwijl de startende ondernemer zijn/haar eerste stappen als zelfstandige zet, neemt de AC de facturatie en boekhouding op zich. Daarnaast geniet hij/zij tijdens het traject ook van intensieve begeleiding, empowerment via collectieve werking, individuele coaching, een gratis netwerk, hulp bij administratieve taken en steun van de begeleiders en medestarters wanneer het eens wat minder gaat.
optimization
Startinfo.
De Groeipremie biedt een subsidie voor investeringen van minstens 25.000 euro. Voor startende ondernemers is dat minimaal 12.500 euro. Steunaanvragen dien je in via een oproepsysteem. Bij aanwerving van personeel voorziet de overheid diverse steunmaatregelen, die we bij eventuele aanwerving met jou bekijken.
9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers Ikgastarten.
Dat kost geld, maar gelukkig steunt de overheid ondernemersinitiatieven door starters de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van financiële voordelen. Een overzicht van de bekendste startersregelingen: 9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers. Whatsapp Twitter Facebook LinkedIn Google. Zelfstandige ondernemers kunnen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bbz in veel gevallen aankloppen bij hun gemeente, provincie of waterschap voor financiële ondersteuning. Het krediet dat je kunt aanvragen is een rentedragende lening van maximaal 35.677 euro in 2017. Een voorwaarde is dat je hiervoor jaarlijks ten minste 1225 uur aan je bedrijf moet besteden. Daarnaast moet de onderneming levensvatbaar zijn, moet het inkomen onder bijstandsniveau liggen en kun je geen hulp meer krijgen via een bank of borgstellingsfonds.
Welke subsidies krijg je als startende zelfstandige?
Niet te vergeten: ook in je gemeente! Ook steden en gemeenten zetten zelf acties op touw om startende ondernemers een duwtje in de rug te geven. Die volgen elkaar in snel tempo op en staan lang niet allemaal in de subsidiedatabank.

Contacteer ons